Karadogan-asbest-raporu

Yıkım ve Asbest Raporlarının Hazırlanması

Asbest Raporu

Asbest Nedir? Asbest’in diğer adı amyant olmakla beraber beyaz toprak olarak da anılmaktadır. İnsan sağlığına zarar verici etkileri bulunmaktadır. İnşaat başta olmak üzere pek çok sektörde kullanılmaktadır. Isıya dayanıklı olması nedeni ile bina yapımlarında sıklıkla kullanılmıştır. Ancak 31.12.2010 itibari ile asbest kullanımları yasaklanmıştır. Bu nedenle vatandaşların sağlığını ve çevre sağlığını düşünmek adına kentsel dönüşümde yer alan asbest içerikli materyallerin tespiti ve zarar vermeden uzaklaştırılması gereklidir. Asbest raporları da; kentsel dönüşüme giren yapıların denetilmesi, asbestli malzemelerin tespiti, varsa tüzüğe uygun ayrıştırılması ve uzaklaştırılması kapsamında düzenlenen resmi bir belgedir. Bu rapor olmadan kentsel dönüşüm yapılamaz. Bina yıkılamaz. Asbest raporlarında; hangi tür asbestli materyal olduğu da tek tek analiz edilir ve her bir materyal için uygun asbest sökümü, uzaklaştırma işlemleri gerçekleştirilir. Asbest odaklı tüm materyaller uygun taşıma araçlarında atık ve atık arıtma tesislerine gönderilerek insan sağlığının korunması – çevre sağlığının korunması hedeflenmiştir.

Asbest Raporu Nedir?

Binaların yıkım kararı alındıktan sonra; yıkılmadan önce alınması gereken bir bina analiz raporudur. Binada asbest içerikli materyaller kullanılmışsa tekniğine uygun asbest söküm, yıkma, atık yönlendirme adımları yapılır. Asbest, dünya sağlık örgütünün tehlikeli ve kanserojen maddeler yönetmeliğinde yer alan hem insan hem de çevre – doğaya zarar veren bir malzemedir. Halk arasında beyaz kil – beyaz killi toprak olarak bilinir. Tekstil, inşaat gibi sektörlerde çokça kullanılmıştır ve halen de kullanılmaya devam etmektedir. Ancak bu maddenin kullanımı yasaklanmıştır. 1986 yılında pek çok dünya ülkesi tarafından kullanımı yasaklanmış olan bu madde 2010 sonu itibari ile ülkemizde de yasaklı olan materyaller listesine alınmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu maddenin 2010’da yasaklanmasını devreye almış ve bu kapsamda; bina yıkım işlemleri için ön analiz raporları talep etmiştir. Bu nedenle bir bina yıkılmadan önce asbest raporu alınması mecburi kılınmıştır. İnşaat atıkları mevzuatları çerçevesinde binada asbest kullanılıp kullanılmadığı tespit edilmeli ve ona göre yıkılmalıdır. Asbest içermeyen bina ve tesisler normal yıkım – söküm adımlarına tabi tutulmakla beraber asbest kullanılarak inşa edilmiş binaların uygun mevzuatlar ışığında yıkılması ve molozlarının uygun atık tesislerine ulaştırılması gerekmektedir. Bu çerçevede asbest raporu adımları aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır;

  • Binalarda, fabrikalarda, üretim tesislerinde vb. asbest bulunduran materyallerin olup – olmadığının tespiti için numuneler alınır.
  • Uygun teknolojilerle donatılmış laboratuvarlara yollanır ve analizi yapılır.
  • Yapılan analiz çalışmalarında asbest içerikli materyaller bulunursa tüm asbest türleri ve oranı açıkça belirtilir.
  • Asbestli materyallerin her bir türü için gerekli rapor düzenlenir. Rapora göre; yıkma, sökme yapılır.
  • Yıkılan, sökülen asbest odaklı malzemelerin tamamı uygun ekipman ve taşıma araçları ile atık tesislerine yönlendirilir.

Asbest Raporu Nasıl Alınır?

Asbest raporu nedir? Asbest denetimlerinin mevcut tüm binalarda ve yıkılması istenilen tüm alanlarda yapılması zorunlu kılınmıştır. Ne var ki bu denetimler belediyelere verilmiştir ve bazı belediyeler denetimleri yapmamakta ya da yetersiz kalmaktadır. Asbest – beyaz kil kullanılan tüm binalar yıkılmadan önce asbest raporu almaya zorunludur. Asbest’in yanı sıra; cam, plastik, cam, PCB gibi diğer zararlı maddelerin de tespiti şarttır. Bina yıkımlarından önce, zararlı madde olarak bildirilen tüm materyallerin tespitinin yapılması lüzumludur.

Zararlı madde olarak mevzuata giren tüm materyaller ayrıştırma, taşıma, atık tesislerine yönlendirme adımları yapılmadan binaların yıkılması kanunlarla engellenmiştir. Böylece hem insan sağlığı hem de çevre sağlığı korunma altına alınmış olup ayrıca geri dönüşüme uygun materyallerin toplanarak ekonomiye katkı sunması amaçlanmıştır. Asbest raporu almak için binanızı yıkmadan önce; şehrinizde yer alan Çevre ve Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz. Gerekli resmi ve diğer işlemler için özel firmalara da müracaat edebilirsiniz. Asbest raporu düzenleyen, asbest içerikli bina ve malzemeleri tespit ederek usulüne uygun bir şekilde ayrıştırma işlemleri yaparak gerekli atık tesislerine ileten özel firmalar da mevcuttur. Rapor başvurusu için belediyenize gitmeniz yeterlidir.

Türkiye’nin Her Bölgesinde Yıkım ve Asbest Raporlama işleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

Karadoğan Yıkım Hafriyat 0(312) 319 58 00

HER TÜRLÜ YIKIM VE HAFRİYAT İŞLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN